Gemiddelde personeelslast (GPL) 2012/2013 aangepast

Ten opzichte van de GPL 2012/2013 van 23 maart 2012 (waarvan de beschikkingen in april 2012 zijn verstuurd) is de GPL 2012/2013 voor het onderwijzend personeel gestegen met bijna 1%. Eén en ander is het gevolg van:

  • Nog niet opgenomen doorwerking van de eerdere salaris- en loonkosten maatregelen,
  • De doorwerking van het actieplan LeerKracht: De bekostiging van de functiemix/ inkorting salarisschalen was in de huidige GPL 2012/2013 nog maar tot en met juli 2012 meegenomen. Nu ook de tweede tranche is toegekend, zijn ook de hiervoor bestemde budgetten vrijgekomen.
  • Kabinetsbijdrage werkgeverslasten 2012: Medio 2012 was besloten om de GPL met 0,42% te verhogen , ter compensatie van gestegen sociale werkgeverslasten in 2012. In de definitieve GPL 2011-2012 was al 7/12 verdisconteerd. Het resterende deel is nu ook verwerkt in de GPL 2012-2013.

Ten opzichte van de in september vastgestelde GPL 2011/2012, is de nieuwe GPL 2012/2013 gedaald met – 0,389%. Deze daling wordt veroorzaakt door de intrekking van de IMBU-regeling . Hierdoor zijn de prijzen met 0,724% verlaagd ten opzicht van de definitieve GPL 2011/2012.

Aanpassing begrotingsmodellen

Als gevolg van de aanpassing van de GPL 2012/2013, zijn ook de begrotingsmodellen in de toolbox aangepast met de nieuwste bedragen.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 30 oktober 2012

Nieuwscategorieën