Gesprek over cao po hervat

PO-Raad en bonden praten op 31 maart weer over de cao PO. Na een constructieve start van de onderhandelingen besloten de partijen vorige maand de gesprekken tijdelijk op te schorten. Belangrijke reden daarvoor was dat, hoewel het voor zowel de bonden als de PO-Raad een belangrijk onderwerp is, de meningen over de manier waarop de werkdruk aangepakt moet worden nog ver uit elkaar liepen. Ook zijn de partijen het nog niet eens geworden over de manier waarop de arbeidsvoorwaarden kunnen worden gemoderniseerd.

De huidige cao liep tot eind 2013 en is verlengd tot medio 2014. De PO-Raad wil graag samen met de bonden tot een nieuwe, modernere cao komen. Voordat de onderhandelingen herfst 2013 begonnen, hebben bonden en PO-Raad in het project ‘Mijn werk, Onze scholen’ gezamenlijk onderzocht waar een cao aan zou moeten voldoen. De PO-Raad blijft zich inzetten voor een cao die beter aansluit bij de huidige wensen aan het onderwijs, meer ruimte geeft voor maatwerkoplossingen op lokaal niveau en die de professionals (werkgevers en werknemers) de ruimte biedt meer eigen invulling aan de arbeidsvoorwaarden te geven. 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 1 april 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën