Gesprek over nieuwe CAO voor primair onderwijs

De PO-Raad en de onderwijsvakbonden hebben besloten de CAO met de secundaire arbeidsvoorwaarden op korte termijn aan te passen op de onderdelen die technisch noodzakelijk zijn op basis van huidige wetgeving. De partijen hopen begin 2013 tot een akkoord te komen. Tegelijkertijd starten de PO-Raad en de bonden gezamenlijk het overleg over een nieuwe CAO. Een CAO die past bij de huidige beleidsontwikkelingen zowel op het gebied van arbeidsvoorwaarden als die van de onderwijsorganisatie. Het streven is te komen tot een CAO die ingaat per 1 januari 2014.

De CAO PO bestaat (nog steeds) uit twee delen. De primaire arbeidsvoorwaarden (o.a. loonontwikkeling) spreken de bonden af met de minister en de secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. verlof) spreekt de PO-Raad met de bonden af. Die afspraken staan in het 'bekende' CAO-boekje, maar dateren al uit 2009. Een aantal artikelen uit deze CAO zijn inmiddels achterhaald, zoals bijvoorbeeld de pensioenleeftijd.

De PO-Raad krijgt bij het afsluiten van CAO's advies van de Arbeidsvoorwaardencommissie en wil zoveel mogelijk leden betrekken bij de totstandkoming van een nieuwe CAO.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 16 januari 2013

Nieuwscategorieën