Gesprekken Nationaal Onderwijsakkoord uitgesteld

De gesprekken tussen de Stichting van het Onderwijs en de minister en staatssecretaris van Onderwijs zijn uitgesteld. Er moet eerst duidelijkheid komen over de vraag of er ook in 2014 een nullijn voor overheidspersoneel komt. De Tweede Kamer praat binnenkort over die nullijn naar aanleiding van de hoofdlijnenbrief van de minister van Financiën, die op 19 juni is verschenen.

Het salaris van leraren en ander personeel in het primair onderwijs stijgt al sinds 2009 niet meer. Indien de salarissen nog langer bevroren blijven, is het primair onderwijs een minder aantrekkelijke werkgever voor goede leraren. De PO-Raad heeft daarom in maart van dit jaar samen met de vakbonden een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met de vraag om deze nullijn ter discussie te stellen.

De aanleiding voor een nationaal onderwijsakkoord is dat in het regeerakkoord staat dat het primair en voortgezet onderwijs samen 344 miljoen euro krijgen wanneer de sociale partners met OCW afspraken maken over modernisering van de arbeidsvoorwaarden, waaronder de bapo, een regeling voor ouder personeel. De inzet van de PO-Raad is daarnaast om met het onderwijsakkoord te voorkomen dat honderden leraren op straat komen te staan. We willen jonge leraren behouden voor het primair onderwijs en oudere leraren duurzaam inzetbaar houden.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 juni 2013

Nieuwscategorieën