Gesprekken onderwijsakkoord voorlopig stopgezet

De gesprekken tussen de Stichting van het Onderwijs en de bewindslieden over een Nationaal Onderwijsakkoord zijn opgeschort. De bewindslieden konden op 28 juni geen helderheid geven over het opheffen van de nullijn voor het onderwijspersoneel. Daarmee kan de Stichting van het Onderwijs, waarin ook de PO-Raad zit, op dit moment geen akkoord sluiten. De PO-Raad betreurt dit zeer. Juist met het perspectief op een Onderwijsakkoord is het buitengewoon jammer dat het kabinet nu deze nullijn wenst voort te zetten.

Het salaris van leraren en ander personeel in het primair onderwijs stijgt al sinds 2009 niet meer. Daarmee heeft het personeel in deze sector het langste te kampen met een achterstand in het salaris. Indien de salarissen nog langer bevroren blijven, is het primair onderwijs een minder aantrekkelijke werkgever voor goede leraren. Een langer durende nullijn zou daarmee de pluspunten van een Nationaal Onderwijsakkoord schade aandoen.

Modernisering arbeidsvoorwaarden

De aanleiding voor een Nationaal Onderwijsakkoord is dat in het regeerakkoord staat dat het primair en voortgezet onderwijs samen 344 miljoen euro krijgen wanneer de sociale partners met OCW afspraken maken over modernisering van de arbeidsvoorwaarden, waaronder de bapo, een regeling voor ouder personeel. De inzet van de PO-Raad is daarnaast om door het naar voren halen van financiële middelen, met dit Onderwijsakkoord te voorkomen dat al in 2014 honderden leraren op straat komen te staan. We willen jonge leraren behouden voor het primair onderwijs en oudere leraren duurzaam inzetbaar houden.

De Stichting van het Onderwijs is een initiatief van de sociale partners in het onderwijs. Dit platform van de tien grootste sector- en werknemersorganisaties in het onderwijs voert structureel overleg met de overheid.

De PO-Raad spreekt de nadrukkelijke wens uit dat het kabinet in augustus wel perspectief biedt op de loonontwikkeling van onderwijspersoneel. Daarna kunnen we verder praten over het Onderwijsakkoord.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 9 juli 2013

Nieuwscategorieën