Gevolgen bezuinigingen SO per 1 augustus 2012

De minister voert al per 1 augustus 2012 vrijwel alle bezuinigingen op het speciaal onderwijs door. Dit betekent dat er al zeer snel sprake is van grote aantallen ontslagen onder het onderwijspersoneel in het speciaal onderwijs. Door middel van onderstaand rekenmodel van het ministerie kunt u zien wat de bezuinigingen voor u betekenen op het gebied van Personele bekostiging, Personele groei, Personeels- en arbeidsmarkt budget en Ambulante begeleiding per 1-10-2010 op basis van LGF beschikkingen.
Naar rekenmodel >>
Naar toelichting DUO >>

Verzet tegen bezuinigingen
Ondanks dat met alle acties tegen de bezuinigingen Passend onderwijs heel hoog op de politieke agenda is gekomen, houdt de minister vast aan de bezuinigingen. De PO-Raad blijft zicht hier tegen verzetten. De leden waren eensgezind over de door de PO-Raad voorgestelde koers voor de komende maanden: we gaan doormet ons verzet tegen de bezuinigingen.

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën