Gevolgen kabinetsval voor bezuinigingen

De laatste tijd hebben we regelmatig vragen ontvangen over de gevolgen van de kabinetsval voor de bezuinigingen op het budget Bestuur en Management en op de Groeiregeling. Helaas zijn deze bezuinigingen nu niet vervallen.

De begroting 2010 van het ministerie van OCW is al in december 2009 vastgesteld en dat betekent dat alle plannen die in de begroting zaten verwerkt, doorgang vinden. Dat geldt dus ook voor deze beide bezuinigingen. De stand van zaken m.b.t. de voortgang daarmee is als volgt.

Budget Bestuur en Management
De regeling van dit budget vervalt in zijn geheel. In de begroting was wel opgenomen dat er alleen voor de kleine scholen nog iets beschikbaar zou blijven. Dat wordt nu uitgewerkt door de kleinescholentoeslag in de regeling van het budget Personeels- en Arbeidsmarktbeleid iets te verbeteren. Voor het hele land gaat het hierbij om zo’n €5 miljoen en er zijn heel veel scholen die hiervoor in aanmerking komen, dus het effect zal (heel) gering zijn.

Groeiregeling
De regeling van de groei per school vervalt. In plaats daarvan wordt de regeling nu toegepast op bestuursniveau. De kern van de nieuwe regeling is dat u nog steeds 13 leerlingen meer moet hebben dan u had op 1 oktober T-1 plus 3% afgerond naar beneden op een geheel getal, maar nu op bestuursniveau. Om het effect duidelijk te maken hierbij een voorbeeld:

Als uw bestuur 2345 leerlingen heeft op 1 oktober 2009 betekent het dat u 2345 + 3% van 2345 = 2415 (afgerond naar beneden op een geheel getal) plus 13 = 2428 leerlingen moet hebben om in aanmerking te komen voor toepassing van de groeiregeling. Als u dus 2428 leerlingen of meer hebt krijgt u voor elke leerling boven de 2415 leerlingen extra bekostiging. De omvang van de toekenning per leerling blijft daarbij het equivalent in geld van 0,0487 fte in geld (GPL functie LA), dit is momenteel € 2.736,29. Als teldatum geldt nu de eerste van iedere maand, wel met behoud van de regeling van de eerste schooldag.

De specifieke aftrek van de groeimiddelen voor de kleine school (minder dan 145 leerlingen), vervalt geheel nu de bepaling op bestuursniveau plaatsvindt.

Een bestuur dat verwacht te gaan groeien en uit te komen boven de drempelwaarde, moet er wel voor zorgen dat de telling per de eerste van de maand wel door alle scholen wordt vastgelegd. Als de aansluiting op het automatische systeem Basisregister Onderwijs (BRON) al werkt moet er dus voor gezorgd worden dat de invoer van de leerlinggegevens per de 1e van de maand up to date is. Is de aansluiting nog niet geregeld, dan zal waarschijnlijk opgave moeten worden gedaan door de telling schriftelijk te registreren bij elke school en de tellingen van al die scholen te verwerken, eerst bij het bestuur en vervolgens toezending naar Cfi(DUO).

De formalisering van de nieuwe regeling van de groei op bestuursniveau is nog niet gereed en vereist wijziging van het Besluit bekostiging WPO. Daaraan wordt nu hard gewerkt en dat zal naar verwachting rond april wel gereed komen. Vervolgens is het ministerie van plan om daarna de voorlichting over deze nieuwe regeling ter hand te nemen.

Nadere info: Bé Keizer, b.keizer@poraad.nl

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën