Gevolgen nieuwe regeling beleggen en belenen

De PO-Raad is verschillende keren benaderd met de vraag of – gelet op de nieuwe regeling beleggen en belenen – besturen hun beleggingsportefeuilles tussentijds zouden moeten herzien. De nieuwe regeling is immers strenger dan de oude.

Kern van de vragen was om ruimte te scheppen om te voorkomen dat het gedwongen herzien van de beleggingsregeling zou leiden tot aanzienlijke verliezen. Na overleg met OCW is gebleken dat belegging niet tussentijds hoeven te worden herzien.

In artikel 3 lid 5 van de regeling is vastgelegd dat e.e.a. betrekking heeft op beleggingen en beleningen die na de datum van inwerkingtreden nieuw worden verworven, respectievelijk gesloten. Het is dus niet zo dat onderwijsinstellingen hun beleggingsportefeuille versneld zouden moeten afbouwen om aan de richtlijn te blijven voldoen.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën