Gewichtenregeling wordt aangepast

De regeling voor de toekenning van achterstandsmiddelen gaat op de schop. Dat is nodig omdat het systeem nu te ingewikkeld is waardoor scholen fouten maken bij het bepalen of een leerling mogelijk extra aandacht nodig heeft op school. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) denkt dat het geld voor achterstandsleerlingen daardoor niet op de juiste plek terechtkomt. Dat schrijft hij deze week in een brief aan de Tweede Kamer.

De PO-Raad vindt al langer dat de zogenoemde gewichtenregeling moet worden aangepast omdat deze te moeilijk en niet effectief is en voor te veel administratieve lasten zorgt.

Het huidige systeem werkt fouten in de hand, meent Dekker. Toekenning van een gewicht aan een leerling gebeurt op grond van het opleidingsniveau van de ouders. In het geval dat zij hun opleiding in het buitenland hebben gevolgd, is het soms lastig deze te beoordelen, schrijft hij. Ook kunnen ouders zelf fouten maken bij het aangeven van hun opleidingsniveau.

Dekker wil daarom een nieuw verdeelmodel opstellen waarbij scholen bij het bepalen van het gewicht van een leerling gebruik kunnen maken van gegevens uit andere databestanden. Daardoor nemen de administratieve lasten voor scholen af en worden minder fouten gemaakt, denkt de staatssecretaris.

Controle door Onderwijsinspectie

Voorwaarde voor een nieuw verdeelmodel is wel dat de verdeling van de middelen over scholen rechtvaardig blijft, schrijft Dekker in de brief. Naast een inventarisatie van bestaande databronnen laat hij daarom een aanvullende wetenschappelijke analyse uitvoeren. Ook worden in samenwerking met de PO-Raad interviews gehouden met scholen over de uitdagingen waarmee zij in de praktijk worden geconfronteerd.

Tot de nieuwe regeling van kracht wordt, wil hij inzetten op het verminderen van het aantal fouten. De Inspectie van het Onderwijs gaat meer controleren of de gewichten wel correct worden toegekend. Van scholen waar het bepalen van de gewichten te vaak fout gaat, kan de Inspectie vanaf 1 augustus 2013 onterecht toegekende achterstandsmiddelen over meerdere jaren terugvorderen. Ook kan zij boetes uitdelen. Bij vermoeden van moedwillige fraude kan nu al aangifte worden gedaan, maar dat is nog nooit gebeurd.

Hulp bij aanvragen gewichtenmiddelen

De achthonderd scholen die samen tachtig procent van de gewichtenleerlingen onder hun hoede hebben, kunnen daarnaast gebruik maken van ondersteuning van het ministerie van Onderwijs (OCW) bij het aanvragen van de gewichtenmiddelen. De staatssecretaris gaat al deze scholen hiervoor actief benaderen. Andere scholen die van die ondersteuning gebruik willen maken, kunnen zich daarvoor aanmelden.

De PO-Raad ondersteunt dit initiatief. Met ondersteuning van het ministerie van OCW weet een schoolbestuur namelijk zeker dat de onderwijsachterstandsmiddelen op een correcte wijze zijn toekend. Schoolbesturen zijn overigens niet verplicht om op de uitnodiging van het ministerie in te gaan.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 26 april 2013

Nieuwscategorieën