Gezamenlijk advies uitgebracht voor goede medezeggenschap in het onderwijs

Het is voor alle scholen en schoolbesturen van belang dat de medezeggenschap goed functioneert. Onderwijs is teamsport en daarom draagt betrokkenheid van alle geledingen bij de school bij aan het onderwijs. Onder meer de PO-Raad, VO-raad, de Algemene Vereniging Schoolleiders, CNV Onderwijs, Algemene Onderwijsbond, Federatie van Onderwijsvakorganisaties en ouderorganisaties hebben daarom samen een advies uitgebracht waarmee medezeggenschap in het onderwijs kan worden versterkt.

Kern van het advies 'Goede medezeggenschap in het onderwijs' is dat werkgevers en werknemers, schoolleiders en leerlingen goed samenwerken. Het advies is daarmee dan ook een eerste belangrijke aanzet tot samenwerking en zou volgens de partijen moeten dienen als richtsnoer voor álle medezeggenschapspartners. 

Praktijk

Met het advies kunnen de verschillende partijen in het primair en voortgezet onderwijs medezeggenschap samen in de praktijk vormgeven. Zo staan er normen in die de basis vormen voor goede medezeggenschap en aanbevelingen voor het verhogen van de kwaliteit van besluitvorming.

Een van de normen is dat de Medezeggenschapsraad (MR) ook kennis en advies zoekt ‘buiten de eigen kring’. Een schoolbestuur stuurt de MR alle informatie die de raad nodig heeft om zijn taak te vervullen, zo staat ook in het advies.

De PO-Raad vindt een goede medezeggenschap in het onderwijs belangrijk omdat het schoolbesturen scherp houdt en zo verbetert. Dat draagt bij aan goed onderwijs. 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 19 juli 2019

Nieuwscategorieën