Gezamenlijke hulp (Z)ZS

De PO-Raad pleit voor een gezamenlijke aanpak van de problemen van zwakke scholen met veel maatschappelijke problematiek. We moeten zorgen dat de leerlingen op deze scholen ook goed onderwijs krijgen. Daarbij helpt het meestal niet als de overheid scholen gaat sluiten.

Vorige week schreven de wethouders van de vier grote steden dat zwakke scholen harder aangepakt moeten worden en eerder gesloten moeten kunnen worden. De PO-Raad vindt ook dat alle kinderen goed onderwijs verdienen. Dat bereiken we in Nederland echter niet door scholen te sluiten. Juist de gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van zwakkere scholen met maatschappelijke problematiek, zodat deze zich kunnen verbeteren.

Verder kunnen scholen nu al terecht bij een steunpunt van de samenwerkende schoolbesturen voor zwakke scholen. De PO-Raad wil versterken dat scholen elkaar ondersteunen, zodat de zwakkere scholen profiteren van de sterkere scholen. Met als resultaat dat alle leerlingen aan het eind van de basisschool ten minste voldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen. De PO-Raad zet zich hier volledig voor in.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën