Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De PO-Raad is verontwaardigd over de plannen van het kabinet. In de begroting voor het primair onderwijs is het budget voor bestuur en management afgeschaft. Uit de vele reacties uit het veld...

  • De gemeenten in Nederland hebben in 2009 wederom veel minder uitgegeven aan onderwijshuisvesting dan zij hebben ontvangen. Dat blijkt uit het Periodiek Onderhouds Rapport gemeentefonds 2010 dat...

  • Op 12 januari 2010 vindt de derde landelijke conferentie rond de Lokale Educatieve Agenda plaats in het NBC in Nieuwegein. Via inspirerende sprekers wordt u geïnformeerd over de actuele stand van...

  • In de WPO (artikel 113, lid 6) en de WEC (artikel 111, lid 6) is voorgeschreven hoe de indexering van de vergoeding voor de materiële instandhouding (MI) van de scholen primair onderwijs dient te...

  • Onlangs heeft de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) de publicatie 'Stem geven aanverankering: over de legitimering van maatschappelijke dienstverlening.' In de verkenning stelt de RMO de...

  • De PO-Raad heeft samen met andere onderwijs-en belangenorganisaties en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dit jaar opnieuw een convenant gesloten waarin afspraken voor sponsoring...

  • Uit de OCW-begroting voor 2010 en 2011 blijkt onder andere dat de regering een bezuiniging voor ogen heeft voor het PO op het budget voor bestuur en management. In een persbericht heeft de PO-Raad...

  • De Tweede Kamer hield deze week een rondetafelgesprek over voor- en vroegschoolse educatie. De PO-Raad is voorstander van een zo vroeg mogelijke aanpak van taalachterstanden omdat die later vaak of...

  • Eerdere investeringen van het kabinet in de leraren en in de kwaliteit van het primair onderwijs worden voor een groot deel teniet gedaan. Aldus de PO-Raad over onderwijsbegroting. Bezuinigingen...

  • In het convenant over de functiemix voor het po zijn afspraken gemaakt over de doorstroom naar hogere functies. Wat betekent dit voor het mobiliteitsbeleid? Hoe kan ik een optimale en duurzame...

Pagina's