Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De Juridische Helpdesk van de PO-Raad is vanaf nu telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 16.00 uur. Je kunt jouw vraag ook via de mail opsturen. Gebruik daarvoor het nieuwe e-mailadres juridischehelpdesk@poraad.nl.

  • De Code Goed Bestuur wordt vernieuwd. Tijdens de ALV van 19 november buigen onze leden zich over de nieuwe richtlijnen. Peter van Lieshout, die de monitorcommissie Goed Bestuur voorzat, en Diane Middelkoop, voorzitter van de werkgroep die de nieuwe code vormgaf, vertellen over de noodzaak en inhoud van de nieuwe code. ,,Dit hoort bij fatsoenlijk besturen.”

  • Vakbonden en PO-Raad hebben twee voorbeeldbeschrijvingen gemaakt voor de functie pedagogisch educatief medewerker. De voorbeeldfuncties kunnen worden gebruikt bij het actualiseren van de functies voor het onderwijsondersteunend personeel.

  • Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft alle scholen gevraagd maandag stil te staan bij de moord op de Franse leraar Samuel Paty en het belang van de vrijheid van meningsuiting. Hij geeft hiermee gehoor aan het verzoek van de Franse minister van Onderwijs. De PO-Raad ondersteunt de oproep van de minister. Scholen kunnen zelf kiezen op welke manier ze stilstaan bij de dood van de Franse leraar, bijvoorbeeld door de vlak halfstok te hangen, het gesprek met leerlingen aan te gaan of door het houden van een minuut stilte.

  • Hoe zorg je ervoor dat onderwijsonderzoek in de klas terechtkomt? Op de onlinebijeenkomsten ‘Ontmoet een onderzoeker’ kunnen leraren en onderzoekers elkaar ontmoeten en van elkaar leren. De serie bijeenkomsten wordt georganiseerd door researchED Nederland in samenwerking met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de PO-Raad.  

  • De pilot  ‘Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’ is met een jaar verlengd. In deze pilot krijgen leraren en onderwijsprofessionals uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs gratis toegang tot EBSCO Education Source, een database met wetenschappelijke onderwijsliteratuur. De afgelopen weken hebben al ruim 600 nieuwe professionals zich aangemeld.

  • Dat het grote voordelen heeft dat regulier en speciaal onderwijs nauw samenwerken én met andere jeugdinstellingen onder één dak wonen, wordt al sinds 2009 ervaren in Ochten. Op de begane grond en 1e verdieping van het relatief nieuwe gebouw van deze brede zorgschool huizen een reguliere school (Sébaschool), een s(b)o-school, die ook toegankelijk is voor cluster 3-leerlingen (Rehoboth Onderwijs & Zorg), een peuterspeelzaal en een dagbehandelingscentrum voor jonge kinderen. Op de tweede etage, de ‘zorgverdieping’, zijn verschillende ondersteunende disciplines te vinden. Jan Zwerus is directeur-bestuurder van o.a. de Sébaschool en directeur van Rehoboth onderwijs en zorg:,,Omdat we thuisnabij passend onderwijs willen bieden, benutten wij elkaars kennis en expertise zo optimaal mogelijk.”

  • Sommige scholen hebben op dit moment te maken met vormen van hybride onderwijs waarbij leerlingen en leraren (tijdelijk) op afstand lessen volgen en geven. Maar wat is er nodig om dit goed in te richten en uit te voeren? Op lesopafstand.nl zijn de ICT-randvoorwaarden voor hybride onderwijs overzichtelijk op een rij gezet.

  • De PO-Raad en de vakbonden hebben de lopende cao voor primair onderwijs opengebroken met de bedoeling om deze met twee maanden te verlengen van 1 november tot en met 31 december 2020. Partijen hebben in deze verlengde cao aanvullende afspraken gemaakt over drie onderwerpen. In dit bericht geven we meer achtergrondinformatie over de verschillende punten, de betaalbaarheid en over het verdere ... Lees verder

Pagina's