Gezonde Leefstijl: (financiële) ondersteuning en/of advies opmaat

Scholen in het primair onderwijs kunnen vanaf 31 oktober extra ondersteuning aanvragen bij het RIVM om de gezondheid van de leerlingen te verbeteren. Deze ondersteuning wordt mogelijk door de #Jeugdimpuls (RIVM) en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde leefstijl (een initiatief van de PO-,VO- en MBO-Raad). Basisscholen kunnen middels een keuzemenu kiezen uit advies door een preventie adviseur of voor concrete activiteiten op basisscholen; begeleiding daarbij en/of een bijdrage in de kosten.

Advies door een preventieadviseur

Veel basisscholen zijn al bezig met het wel en wee van hun leerlingen, maar zien soms door de bomen het bos niet meer. Zij kunnen nu begeleiding van een preventieadviseur over projecten voor het onderwijs aanvragen. Dit advies wordt samen met de lokale GGD georganiseerd. De preventieadviseur is dus goed thuis in de lokale situatie en weet welke subsidiemogelijkheden er voor basisscholen zijn. Basisscholen kunnen met de preventieadviseur een plan opstellen met als doel de gezondheid van de leerlingen te bevorderen. Uiteraard op een manier die past bij de school.

Activiteiten

Scholen die kiezen voor een activiteit hebben de keus uit veertien verschillende activiteiten of lespakketten. Die gaan over voeding, beweging, roken, alcohol, sociaal emotionele ontwikkeling, seksuele gezondheid, gehoorschade- of letselpreventie. Een voorbeeld is het lespakket Lekker Fit! welke kinderen stimuleert meer te bewegen en gaat zo het overgewicht tegen. Scholen die zich bijvoorbeeld liever richten op het versterken van de weerbaarheid bij leerlingen kunnen kiezen voor het Marietje Kessels project of het PAD-leerplan. Het volledige aanbod staat op www.gezondeschool.nl. Van scholen die kiezen voor ondersteuning wordt verwacht dat ze ook zelf een deel van de kosten dragen. In het geval van een lespakket of een andere activiteit is deze bijdrage 50%.

Meedoen?

Basisscholen kunnen zich eenvoudig inschrijven voor deze ondersteuning via een keuzemenu dat zij in 5 tot 10 minuten kunnen invullen. Het keuzemenu staat open vanaf 31 oktober tot en met 12 december.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 16 november 2012

Nieuwscategorieën