Goed bestuur ten behoeve van goed onderwijs voor ieder kind

Vandaag werd op de negende editie van de driedaagse conferentie ‘Elke leerling telt’ in Lunteren voor het eerst ook een programma aangeboden voor bestuur en management. Bij de opening van dit programma reikte Simone Walvisch, bestuur PO-Raad, de eerste exemplaren van de Code Goed Bestuur PO uit aan Johan Heddema, directeur bij Penta Primair, en René Bagchus, directie Primair Onderwijs van het ministerie van OCW.

Goed onderwijs voor ieder kind
De vaststelling van deze code is voor de PO-Raad en haar leden geen doel op zichzelf. Veel belangrijker is het besef dat goed bestuur bijdraagt aan goed onderwijs voor ieder kind. En dat is uiteraard waar het de PO-Raad en haar leden om begonnen is. Goed bestuur realiseren we niet alleen met het vaststellen van een code. Goed bestuur is vooral een kwestie van gedrag en cultuur. Binnen onderwijsorganisaties moet een cultuur heersen waarin men elkaar aanspreekt op gedrag dat overeenkomt met die principes.

Teken van kracht
Afgelopen jaar werkten 70 schoolbestuurders aan de totstandkoming van de code. De code is op de afgelopen algemene ledenvergadering van de PO-Raad vastgesteld als de code voor goed bestuur van de leden van de PO-Raad. De PO-Raad beschouwt het als een teken van kracht dat de leden deze code zelf hebben vastgesteld en willen gaan naleven.

Goed bestuur gaat over de kwaliteit van het onderwijs, de leerresultaten van de leerlingen, de ontwikkeling van een passende organisatie, de interne en externe verantwoording en de dialoog met de omgeving, te beginnen bij de ouders. Het komende jaar ontplooit de PO-Raad samen met bestuurders een aantal initiatieven om de ontwikkeling van Goed Bestuur in uw organisaties te ondersteunen.

Alle leden van de PO-Raad en hun toezichthouders ontvangen deze week per post een exemplaar. Andere geïnteresseerden kunnen de publicatie vanaf eind deze week bestellen in de PO-Raad webwinkel.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën