Goed worden en goed blijven

‘Goed worden en goed blijven’ is het uitgangspunt van het programma van de PO-Raad voor besturen van zeer zwakke scholen. We willen daarmee de kwaliteit in het primair onderwijs naar een hoger niveau tillen.

Al een aantal jaren heeft ook onze sector te maken met een toenemend aantal zeer zwakke scholen. Vooral de leerlingen van deze scholen worden hier de dupe van. Maar het brengt ook imagoschade toe aan onze sector. Voor de PO-Raad reden om de bestuursexpertise op dit vraagstuk te bundelen en een analyse in de 0-fase aan te bieden. Hiermee wil de PO-Raad een bijdrage leveren aan reductie van het probleem.

Op 11 februari heeft de Staatssecretaris po haar actieplan zeer zwakke basisscholen aan de Tweede Kamer gepresenteerd. In deze kamerbrief vraagt zij de PO-Raad een bijdrage te leveren aan het verminderen van het aantal zeer zwakke basisscholen in de sector. De PO-Raad heeft na overleg met zijn leden besloten het verzoek van de staatssecretaris te honoreren. De vereniging heeft een programma ontwikkeld met verschillende activiteiten voor besturen van zeer zwakke scholen.

De PO-Raad biedt schoolbesturen, die geconfronteerd worden met een zeer zwakke school, een analyse aan. De analyse bestaat uit een drietal componenten, die de problematiek op een school snel in beeld brengt in de 0-fase. Deze analyse zegt niet alleen iets over de kwaliteit van het onderwijs, maar ook over het functioneren van de organisatie en de meervoudig maatschappelijke problematiek. De uitkomsten van de analyse zijn een goede opmaat voor een verbeterplan voor de school. De PO-Raad denkt op deze manier in de 0-fase een bijdrage te kunnen leveren aan de positie van het schoolbestuur, zodat zij een goede opdrachtgever kunnen zijn voor degene die de school gaat ondersteunen bij het verbetertraject. Vervolgens is het aan de schoolbesturen zelf de vervolgopdracht bij de organisatie van hun voorkeur uit te zetten.

De PO-Raad houdt zich nadrukkelijk niet bezig met het opstellen en uitvoeren van het verbeterplan. Dit is de verantwoordelijkheid van het bestuur, die daarbij gebruik kan maken van diverse (commerciële) organisaties. De keuzevrijheid van het schoolbestuur mag daarbij niet in het geding komen.

In het programma van de PO-Raad is ook aandacht voor de zwakke scholen. In 2009 zullen er verschillende pilots worden ingericht waarbij schoolleiders van zwakke scholen ondersteuning krijgen van schoolleiders van sterke scholen. Hierbij sluiten we aan bij reeds lopende initiatieven en trajecten. De PO-Raad wil verder het gebruik van een vroegsignaleringsinstrument onder de schoolbesturen stimuleren.

De PO-raad realiseert zich dat er in het land al veel verschillende activiteiten worden ondernomen voor zwakke en zeer zwakke scholen. De PO-Raad ziet het als een van haar belangrijkste taken om de reeds beschikbare kennis uit al deze trajecten te verbinden en te ontsluiten voor de gehele sector primair onderwijs. Op deze manier kan de kennis in de gehele sector worden gemaximaliseerd.
Indien u vragen heeft over het programma zeer zwakke scholen, dan kunt u contact opnemen met Anneke van der Linde, projectleider programma zeer zwakke scholen van de PO-Raad.

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën