Goede energie op studiedag schoolleiders Bleiswijk

"Wat een goede energie in deze zaal." Dat is de reactie van Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, nadat ze een groep schoolleiders uit de regio Delflanden en de Bollenstreek heeft toegesproken over de ontwikkelingen in het primair onderwijs. Op 11 april kwamen de schoolleiders bijeen in Bleiswijk om met en van elkaar te leren. Medeorganisator Wim Schut: "Het leuke van deze dag is dat het grootste deel van de workshops wordt georganiseerd door onze eigen mensen." 

Op de goedbezochte studiedag hield Rinda den Besten de schoolleiders voor dat de sector recht op moet gaan staan. We doen veel dingen en veel van die dingen doen we goed. Daar mogen we trots op zijn. Aan de hand van 3 thema's nam ze de zaal mee in de ontwikkelingen in de sector primair onderwijs: schoolleiders, kwaliteit van het onderwijs en de verbeteringslag. Ten aanzien van de schoolleiders pleitte Rinda voor meer teamwork, juist in verticale zin: dus tussen schoolleiders en leerkrachten, tussen besturen en schoolleiders en tussen besturen en PO-Raad. Als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs vindt Rinda dat dat verder moet gaan dan taal en rekenen, het gaat om de gehele vorming van het kind. Ze hield de toehoorders ook voor dat Den Haag weliswaar aan moet geven 'wat' er moet gebeuren, maar dat het toch echt aan de sector zelf is om te bepalen 'hoe'. Wat haar betreft gaat veel goed, maar valt er ook nog altijd veel te verbeteren: "Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden." Een studiedag als deze draagt daar enorm aan bij. Belangrijk is natuurlijk dat we voor ogen houden waarom we het allemaal doen: Om de leerling!

Dat was ook de boodschap van lector leiderschap in het onderwijs, Meta Krüger, die met de schoolleiders in gesprek ging over het nieuwe beroepsprofiel voor schoolleiders in het primair onderwijs. Uit haar onderzoek blijkt dat schoolleiders over de juiste kennis, vaardigheden en attitude moeten beschikken en die moeten verbinden aan hun persoonlijkheid. Dat geeft hen de competentie om een goede schoolleider te zijn. Overigens is daar niet één recept voor; het gaat over situationeel leiderschap. En dat zal altijd gericht moeten zijn op het creëren van een klimaat waarin kinderen kunnen leren. Krüger sloot af met een praktische uitwerking om je zelf als schoolleider langs de lat te leggen. Daarna gingen de schoolleiders uiteen om in verschillende workshops van elkaar te leren.

Voor de aanwezige schoolbestuurders was een speciale sessie georganiseerd. Zij bogen zich onder leiding van PO-Raad adviseur Anje Margreet Woltjer over de uitwerking van het advies van de Commissie-Meurs over professionalisering van schoolbesturen. Ook dat leverde een creatieve sessie op waarin thema's werden besproken als de bestuurlijke taak, de bestuurlijke opgave en de rollen van de toezichthouder. Ook werd gesproken over de vormen waarin besturen van elkaar kunnen leren. En ook hoe de PO-Raad schoolbesturen kan ondersteunen bij hun professionalisering.

Geholpen door een zonnige dag en een prachtige locatie aan de Rottemeren maakte deze studiedag tot een succes.

Studiedag Bleiswijk

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 11 april 2014

Nieuwscategorieën