Gratis GGD advies om uw school gezonder te maken

Scholen in het primair onderwijs kunnen subsidie ontvangen voor het verbeteren van het binnenmilieu. De vergoeding is bedoeld voor basisscholen gevestigd in een gebouw met natuurlijke ventilatie. Scholen kunnen zich nu aanmelden voor het laatste stookseizoen in het project 'binnenmilieu basisscholen' van de ministeries van I&M en OC&W. Het GGD-bezoek is gratis en uw school krijgt na afloop een gratis CO2 meter en € 1.500 vrij te besteden aan activiteiten die ten goede komen van het binnenmilieu. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de GGD in uw regio.

In de afgelopen jaren zijn ruim 4100 basisscholen bezocht in het kader van het bewustwordingsproject binnenmilieu basisscholen. De GGD-bezoeken lopen tot en met april 2013. Uit recent onderzoek blijkt dat de schooldirecties positief zijn over het GGD bezoek en het advies wat ze hebben gekregen. Het bezoek heeft geleid tot meer aandacht voor het binnenmilieu (88%) en adequater ventilatiegedrag (83%). Zowel directies als medezeggenschapsraden ervaren het advies als nuttig en 85% van de directies heeft de adviezen (deels) opgevolgd.

Vignet Gezonde School

Scholen die aandacht besteden aan het milieu in de schoolgebouwen en het milieu rondom de scholen komen in aanmerking voor het themacertificaat Milieu van het vignet Gezonde School. Basisscholen die structureel de gezondheid van hun leerlingen stimuleren kunnen vanaf januari 2011 het vignet Gezonde School voeren. Met het vignet kunnen scholen zich profileren als Gezonde School en aan ouders laten ziet dat zij de gezondheid van kinderen van groot belang vinden.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd? Ga dan naar de website www.vignetgezondeschool.nl. Daar vindt u onder andere informatie over het aanvragen van het vignet, de verschillende themacertificaten, deelnemende partijen en een overzicht van veel gestelde vragen. Ook kunt u de folder downloaden en de introductiefilm Gezonde School bekijken.

Laatst gewijzigd: 
maandag 15 oktober 2012

Nieuwscategorieën