‘Green Deal’ voor verduurzaming scholen in de maak

Ruimte-OK, het kenniscentrum voor onderwijs en kinderopvang, en Het Klimaatverbond hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om een zogenaamde ‘Green Deal Verduurzaming Scholen’ tot stand te brengen. Het doel van de beoogde Green Deal is het op grote schaal versnellen van de realisatie van duurzame schoolgebouwen op basis van budgetneutrale investeringen. ‘Duurzaam’ wil zeggen toekomstbestendig qua leer- en werkklimaat, beheer en onderhoud, en financiering en exploitatie.

De deal zal worden geformuleerd in samenspraak met (vertegenwoordigers van) schoolbesturen en gemeenten, en uitgevoerd naar gelang hun ambities, kennisniveau, behoeften en mogelijkheden Deze vraaggestuurdeaanpak is uniek vergeleken bij eerdere stimuleringsinitiatieven.

De PO-Raad is over de inhoud van de plannen in gesprek met haar kennisgroep Huisvesting en zal de uiteindelijke plannen voorleggen aan haar bestuur.

Gesprekken met Rijksoverheid

De PO-Raad, VO-raad en Ruimte-OK bespreken momenteel met de Rijksoverheid hoe zij zullen bijdragen aan de totstandkoming en uitvoering van de Green Deal, die waarschijnlijk nog vóór de zomer zal worden ondertekend.

Die leiden er naar verwachting ook toe dat al in juni 2014 wordt gestart met het consulteren van gemeenten en schoolbesturen over hun duurzaamheidsbehoeften en (ervaren) belemmeringen. Het resultaat zal dienen als input voor het daadwerkelijk uitvoeren van de Green Deal de komende drie jaar.

In die tijd worden schoolbesturen en gemeenten, mede door marktpartijen ondersteund bij het ontwikkelen van hun opdrachtgeversrol, en bij het formuleren en realiseren van structurele energie- en verduurzamingsdoelstellingen. Ze krijgen hiertoe kennis, repeteerbare aanpakken, instrumenten, goede voorbeelden en financieringsmodellen aangereikt. Educatie van leerlingen over duurzaamheid speelt ook een belangrijke rol. Wanneer leerlingen leren wat het belang is van het maken van duurzame keuzes, leren zij ook hoe ze later zelf ook duurzame keuzes kunnen maken. De aandacht voor duurzame schoolgebouwen werkt zo veel verder door.

Energieakkoord

De Green Deal Verduurzaming Scholen beoogt mede uitvoering te geven aan de afspraak in het SER Energieakkoord dat gemeenten, vanuit hun rol als eigenaar van onderwijsvastgoed, met scholen samenwerken in een ondersteuningsstructuur “voor het verhogen van het kennisniveau bij opdrachtgevers en het opzetten van integrale duurzame ontwikkel- en ontwerpprocessen bij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen.”

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 4 november 2014

Nieuwscategorieën