Groeiende rol schoolleiders centraal op derde schoolleidersconferentie

Op 7 februari heeft de derde schoolleidersconferentie van de PO-Raad plaatsgevonden in Utrecht. Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad, benadrukte in de opening van de conferentie de cruciale rol van de schoolleider bij de grote ontwikkelingen die dit jaar zullen plaatsvinden in de sector, zoals het sluiten van een nieuwe sectorakkoord en de nieuwe CAO PO. De schoolleiders spelen niet alleen een cruciale rol bij de implementatie, maar ook bij de totstandkoming van beleid en ambitie, zoals bij de beleidsagenda van de PO-Raad. De Schoolleiderskamer van de PO-Raad neemt dan ook een steeds belangrijkere positie in binnen de organisatie om gevraagd en ongevraagd advies te geven.

Workshops

In de workshops kwamen onder meer, de professionalisering van de schoolleider, Vensters PO  en een nieuw toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs aan bod. Waar de workshop over het toezichtskader zich richtte op een nieuwe aanpak van de Inspectie, die nog volop in ontwikkeling is, ging het bij het inmiddels geïmplementeerde Vensters PO over de vervolgstappen: Wat wordt er dit jaar nog meer uitgerold, hoe gaan we daar mee om en hoe doen we er ons voordeel ermee? In de workshop professionalisering stond de schoolleider zelf centraal. Hoe zorg je ervoor dat je je als schoolleider kunt blijven ontwikkelen? Wat zijn mogelijke loopbaanpaden en wat past bij mij en de school? De PO-Raad kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 11 februari 2014

Nieuwscategorieën