Groeiregeling gewijzigd per 1 augustus 2010

De essentie van de nieuwe groeiregeling is dat de meting nu op bestuursniveau in plaats van op schoolniveau plaatsvindt. De telling blijft per de eerste van de maand (de eerste schooldagtelling blijft daarbij van kracht), en de regeling heeft voor de eerste keer effect wanneer het aantal leerlingen op bestuursniveau meer dan 13 leerlingen hoger is dan de telling op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar, per school opgehoogd met 3% en per school afgerond naar beneden op een geheel getal . Voor een latere telling voor de reguliere groei is de drempel 13 leerlingen. Op analoge wijze wordt de bijzondere groeiregeling toegepast voor de periode 1 mei t/m 1 juni met als drempel 26 leerlingen t.o.v. 1 april of voor 1 juni t.o.v. 1 mei.

Voorbeeld:
Een bestuur heeft drie scholen met de volgende telgegevens:

School A heeft op 1 oktober 2009 145 leerlingen, school B heeft op 1 oktober 2009 253 leerlingen en school C heeft op 1 oktober 2009 362 leerlingen.

Met de opslag van 3%, afgerond naar beneden op een geheel getal worden de aantallen: 149 resp. 260 resp. 372. In totaal is dit 781 leerlingen op bestuursniveau. Om voor de eerste toepassing van de groeiregeling in aanmerking te komen moeten er dus781 + 13 = 794 leerlingen aanwezig zijn.

De telling op de eerste schooldag van het schooljaar 2010-2011 is in dit voorbeeld 6 september 2010 en dan worden de volgende aantallen leerlingen van vier jaar en ouder geteld:

School A heeft dan 142 leerlingen, school B heeft 268 leerlingen en school C heeft 388 leerlingen, in totaal dus 798 leerlingen. Dat is 798 – 781 = 17 leerlingen meer dan de telling inclusief de 3% opslag en de drempel van 794 is daarmee ook gehaald. Het bestuur komt dus in aanmerking voor de toepassing van de groeiregeling en ontvangt voor 17 leerlingen aanvullende bekostiging. Omdat het om de eerste schooldag gaat, gaat de bekostiging niet in per 1 september van dat schooljaar, maar op 1 augustus 2010.

De regeling bekostiging personeel PO 2010-2011 van 1 april 2010 geeft aan dat per leerling boven het aantal van 781 leerlingen dan een bedrag op jaarbasis van € 2.774,08. De toekenning is voor alle 12 maanden en wordt dus 17 x € 2.774,08 = € 47.159,36.

Extra administratieve rompslomp
Extra complicerend is het dat de bekostiging op basis van het ‘persoonsgebonden nummer’ ingaat op 1 oktober 2010 terwijl de nieuwe groeiregeling ingaat per 1 augustus 2010. Het betekent inderdaad (!) dat een bestuur gedurende die twee maanden de telling op alle scholen per 1 augustus 2010, per de eerste schooldag 2010 en per 1 september 2010 moet bijhouden en die per de 15e van de betreffende maand moet toesturen aan Cfi op papier (het formulier moet ook nog komen). Als de elektronische wijze van aanlevering is goedgekeurd kan het vanaf 1 oktober 2010 dus pas automatisch.

En is de goedkeuring er ook nog niet per 1 oktober 2010 dan brengt ook in de periode daarna de administratieve rompslomp een extra belasting met zich.

Een uitgebreidere toelichting over de nieuwe groeiregeling en de gevolgen ervan kunt u hier downloaden.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën