Groeiregeling (v)so op nieuwe manier berekend

Samenwerkingsverbanden zijn wettelijk verplicht de ondersteuningsbekostiging te betalen voor leerlingen die tussen de telling van 1 oktober T-1 en 1 februari daaropvolgend zijn ingeschreven in het (v)so. De wijze waarop dit dient plaats te vinden is veranderd ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar vormde het aantal ingeschreven leerlingen op het (v)so nog het uitgangspunt. In de nieuwe groeiregeling is het aantal nieuwe leerlingen dat door het samenwerkingsverband is verwezen naar en ingeschreven in het speciaal onderwijs in de periode vanaf 1 oktober tot en met 1 februari leidend. Dit geldt ook voor het aantal leerlingen dat uitgeschreven is uit het speciaal onderwijs.

Eind april heeft DUO via het zogenoemde ‘kijkglas-3’ inzicht gegeven in de ontwikkelingen in leerlingaantallen. Nu is in samenwerking met OCW ook een model ontwikkeld waarmee aan de hand van de gegevens vanuit kijkglas-3 de groeibekostiging voor zowel het samenwerkingsverband als de (v)so school automatisch wordt berekend. Hiervoor hoeft alleen het brinnummer van het samenwerkingsverband / de (v)so in het model ingevoerd te worden en moet worden aangegeven of binnen het samenwerkingsverband is afgesproken of ook de basisbekostiging personeel en de materiële bekostiging in de berekening van de groeiregeling moet worden meegenomen.

In de Toolbox Financiën vindt u beide modellen inclusief een uitgebreide toelichting op de groeiregeling in het (v)so.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 27 mei 2015

Nieuwscategorieën