Groen licht voor onderwijsagenda SBGL

De ministers voor OCW en VWS hebben ingestemd met de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL) van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad. In deze agenda staan de ambities voor een 'gezonde leeromgeving' voor jongeren.

Gezonde leefstijl, betere schoolprestaties

Doel is een groter en beter aanbod aan sport en bewegen in en rondom de school. Dit is voor de meeste jongeren leuk om te doen en levert een belangrijke bijdrage aan hun motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling en gezondheid. Leerlingen met een gezonde leefstijl presteren vaak ook beter op school. Steeds vaker zien we echter jongeren met bijvoorbeeld overgewicht of diabetes, door te weinig beweging en een verkeerd voedingspatroon.

Voor, door en met scholen

De Onderwijsagenda SBGL stimuleert scholen om werk te maken van een 'gezonde leeromgeving' en daarbij nauw samen te werken met landelijke en regionale partners. De behoeftes en vragen van de scholen staan daarbij centraal: de Onderwijsagenda SBGL is uitdrukkelijk een agenda voor, door en met de scholen.

Landelijk servicepunt

In de komende 4 jaar is in totaal 4 miljoen euro beschikbaar voor uitvoering van de onderwijsagenda. Er komt een gezamenlijke projectorganisatie, die zoveel mogelijk gebruik maakt van de expertise van bestaande organisaties. Ook komt er één landelijk servicepunt voor ondersteuning en begeleiding. Sjoerd Slagter wordt voorzitter namens de 3 betrokken sectorraden.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 29 november 2012

Nieuwscategorieën