Groepsgrootte zal dit schooljaar fors toenemen

Naar verwachting stijgt de groepsgrootte in het primair onderwijs dit schooljaar met gemiddeld 12 procent. Deze toename is een direct gevolg van de bezuinigingen die het afgelopen schooljaar zijn doorgevoerd.

Schoolbesturen worden geconfronteerd met een stapeling van bezuinigingen. Zo is er het afgelopen jaar bezuinigd op de groeiregeling, het budget voor B&M, et cetera. Bij elkaar lopen deze bezuinigingen op tot 167 miljoen op jaarbasis. Daarnaast loopt de vergoeding voor gebouwbeheer, gas en licht, etc. (de Materiële Instandhouding) ver achter bij de werkelijke kosten. Hierdoor moet geld dat officieel voor andere doeleinden bestemd is worden gebruikt om de kachel te stoken en het licht te laten branden. Ook zijn pensioenpremies gestegen, waardoor personeel niets extra’s ontvangt, maar wel meer kost dan voorheen. Hier bovenop komen de bezuinigingen die veel gemeentes doorvoeren: subsidiering van vakleerkrachten, (vervoer naar) schoolzwemmen, voor- en vroegschoolse educatie en conciërges.

De kwaliteit van het onderwijs komt hiermee steeds verder onder druk te staan. Temeer, omdat er nog een grote bezuiniging op Passend onderwijs aankomt. Door de invoering van Passend onderwijs zullen meer kinderen met een extra zorg- of onderwijsbehoefte binnen het regulier onderwijs les blijven krijgen, maar door de bezuiniging zal daarvoor geen extra begeleiding ingezet kunnen worden. Ook zal er niet voldoende geld beschikbaar zijn om leerkrachten de noodzakelijke bijscholing te kunnen bieden om deze extra taken uit te voeren. De PO-Raad waarschuwt voor de gevolgen van deze bezuinigingen: forse taakverzwaring van het leraarsvak, wat daardoor minder aantrekkelijk wordt terwijl er vanwege de vergrijzing veel extra leerkrachten nodig zijn, én een achteruitgang van de onderwijskwaliteit.

Lees ook:

AD.nl: Schoolklassen puilen uit

Blik op Nieuws: Schoolklassen dit jaar stuk drukker

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën