Grote belangstelling ALV

Onder grote belangstelling vond gisteren de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad plaats. In de ochtend ging de ALV in gesprek met staatssecretaris Sharon Dijksma. Zij werd in dit gesprek kritisch bevraagd door de aanwezigen. Het is duidelijk dat er veel onvrede is rond de wijze waarop de bezuinigingen van afgelopen jaar zijn doorgevoerd. Later op de ochtend is in kleine werkgroepen besproken hoe we hier als sector mee om kunnen gaan, en hoe we ons tegen verdere bezuinigingen kunnen verzetten.

Code goed bestuur PO
In de werkgroepen is tevens de nieuw ontwikkelde code goed bestuur PO besproken. Deze code is opgesteld door schoolbesturen in een traject dat door de PO-Raad is gefaciliteerd. In de middag heeft de ALV de code met enkele minimale wijzigingen aangenomen. De schoolbesturen laten hiermee zien verantwoordelijkheid te nemen voor het goed functioneren van hun organisaties, en duidelijkheid te geven over de principes van goed bestuur die binnen de sector gehanteerd (zullen) worden.

goed bestuur

Code goed bestuur PO aangenomen 
Illustratie: Suus van den Akker

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën