‘Gun oude schoolgebouwen herkansing’

Dagblad Trouw heeft een artikel gepubliceerd waarin zij aandacht vestigt op afgeschreven basisschoolgebouwen die nieuw leven ingeblazen worden. In het artikel wordt beschreven dat veel naoorlogse schoolgebouwen nu gesloopt worden, terwijl dit helemaal niet noodzakelijk is. Juist in een tijd waarin gemeenten minder geld hebben voor dure nieuwbouw zou renovatie van de panden een uitkomst kunnen zijn. Het artikel past geheel in lijn met de opvatting van de PO-Raad. Zij pleitte eerder al voor meer renovatie van oude schoolgebouwen en maakt zich daarom hard voor het in de wet opnemen van renovatie als huisvestingsvoorziening.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 16 april 2015

Nieuwscategorieën