Handboek Krimp en Onderwijs

Op initiatief van de Provincie Limburg en het NEIMED is een Handboek Krimp en Onderwijs ontwikkeld als één van de experimenten in het kader van het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling. De provincie Limburg loopt in zekere zin voorop met de ontgroening. De ervaring die daar is opgedaan wil men graag met anderen delen, zodat zij er hun voordeel mee kunnen doen. In steeds meer regio’s hebben scholen en schoolbesturen te maken met leerlingendaling. De overschakeling van groei -naar krimpdenken is lastig. Dit boekje kan daarbij helpen.

Praktijksituaties
De rapportage van de case studies, vormt het eerste deel van het Handboek Krimp en Onderwijs. Er worden praktijksituaties beschreven van schoolbesturen en scholen die al langer met leerlingendaling te maken hebben en daarbij de nodige acties hebben ondernomen. Het boekje beperkt zich niet tot Limburg alleen. In samenwerking met de landelijke werkgroep “Krimp en onderwijs” (onderdeel van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling) zijn een vijftal casussen, die verspreid zijn over het hele land, beschreven. Met als doel het beschikbaar stellen van kennis en ervaringen, het ontwikkelen van strategieën voor succes en het inventariseren van aandachtspunten die van belang zijn bij krimpmaatregelen in het onderwijs.

Klik hier voor het Handboek Krimp en Onderwijs >>

Vervolg
Het tweede onderdeel wordt een digitaal handboek; een doorlopende landelijke vraagbaak met antwoorden op praktische vragen waar scholen en schoolbesturen in krimpsituaties mee te maken krijgen. De partijen van de CAO-tafels onderwijs zijn betrokken bij de verdere invulling en uitvoering hiervan. Dit digitale handboek zal begin 2011 te vinden zijn op de website www.vanmeernaarbeter.nl. Tenslotte zullen er, als derde onderdeel, begin 2011 onder de paraplu van het NEIMED inspiratie-bijeenkomsten over vernieuwende oplossingen worden georganiseerd.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 7 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën