Handleiding voor gezondheid op scholen

De PO-Raad en het RIVM en hebben de Handleiding Gezonde School voor het basisonderwijs aangeboden aan demissionair minister André Rouvoet. Gezondheidsbevordering en preventie op scholen zorgen voor gezonder gedrag, betere schoolprestaties en minder vroegtijdig schoolverlaten. Maatregelen hebben vooral effect als scholen ze structureel uitvoeren, en als de maatregelen zowel de lessen betreffen als aanpassingen aan de omgeving. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan schoolpleinen die uitnodigen tot bewegen of klaslokalen met voldoende frisse lucht. De handleiding Gezonde School biedt professionals en basisscholen de praktische handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

Klik hier voor de printbare handleiding (pdf)

Klik hier voor de online handleiding >>

Praktische uitwerking
De handleiding is een praktische uitwerking van het rapport ’Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs’ dat RIVM en TNO in opdracht van VWS maakten. De belangrijkste aanbevelingen uit dat rapport zijn: sluit goed aan bij de concrete vragen die een school heeft en versterk de vaardigheden van professionals bij bijvoorbeeld GGD’en, instellingen voor verslavingszorg of onderwijsbegeleidingsdiensten. Ondersteun scholen en professionals praktisch bij de aanpak en uitvoering van de maatregelen, en vergroot het draagvlak voor de maatregelen in het gehele onderwijsveld.

Top 5
Nederland heeft hoge ambities als het gaat om onderwijs. De Tweede Kamer heeft afgesproken dat het onderwijs en de wetenschap in Nederland tot de mondiale top 5 moet behoren. Daarvoor is goed onderwijs nodig in gezonde en veilige omstandigheden. Scholen doen al ontzettend veel om leerlingen aan te zetten tot gezond gedrag en tot goede leerprestaties, maar kunnen daarbij een steuntje in de rug gebruiken. De handleiding is ontwikkeld onder coördinatie van het RIVM Centrum Gezond Leven waarbinnen diverse landelijke organisaties en thema-instituten, regionale GGD’en en Onderwijsbegeleidingsdiensten samenwerken.


Uitreiking handleiding voor gezondheid op scholen aan minister Rouvoet.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 januari 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën