Handreiking bestuursakkoord primair onderwijs

Begin 2012 werd het bestuursakkoord primair onderwijs ondertekend. Het akkoord kwam tot stand op initiatief van de algemene ledenvergadering van de PO-Raad in juni 2011. In het akkoord zijn intenties rond zowel de kwaliteitsambities van de sector als van de minister bekrachtigd . In het akkoord is ook de intentie opgenomen om ruimte en vertrouwen te realiseren en te bekrachtigen in de rol en positie van schoolbesturen en hun scholen.

Deze handreiking beoogt besturen in het primair onderwijs te voorzien van informatie en suggesties die behulpzaam kunnen zijn bij het realiseren van hun eigen meerjarenbeleid. Dit vanuit de focus van het bestuursakkoord dat de sector namens en in opdracht van u met de minister en staatssecretaris hebben gesloten.

De handreiking is een groeidocument. Uw ervaringen kunnen een welkome verbetering en/of verrijking van de handreiking opleveren. Uw reacties zien wij graag tegemoet

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 8 november 2012

Nieuwscategorieën