Handreiking bezwaar toelaatbaarheidsverklaring Passend onderwijs beschikbaar

Een van de taken van samenwerkingsverbanden Passend onderwijs is het beoordelen van de toelaatbaarheid van leerlingen tot een speciale school voor basisonderwijs of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De samenwerkingsverbanden zullen in alle zorgvuldigheid kijken naar verzoeken van scholen om toelaatbaarheid. Ook de afstemming met ouders zal zorgvuldig plaatsvinden. Ouders kunnen een dergelijk verzoek niet zelf indienen.

Het kan gebeuren dat scholen en/of ouders bezwaar hebben tegen een beslissing van het samenwerkingsverband rondom toelaatbaarheid. Het samenwerkingsverband moet voor deze gevallen een adviescommissie instellen. De PO-Raad en VO-raad bieden met bijgaande publicatie een handreiking aan de samenwerkingsverbanden voor de inrichting van de bezwaarprocedure en de adviescommissie. Daarbij is aansluiting gezocht bij de regelgeving van de Awb.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 29 januari 2014

Nieuwscategorieën