Handreiking Gemeenteraadsverkiezingen: hulpmiddel bij lokaal besturen

De lokale politiek ziet er na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart weer anders uit. Veel nieuwe raadsleden betreden de Gemeenteraad. Een van de belangrijke onderwerpen waar zij zich de komende vier jaar mee zullen bezighouden is uiteraard het onderwijs.

De Handreiking Gemeenteraadsverkiezingen van de PO-Raad biedt nuttige informatie voor de nieuwe raadsleden en andere lokale politici. Hoofdstuk 4 van de handreiking beschrijft thema’s die voor het primair onderwijs van belang zijn en wat het primair onderwijs op gemeentelijk niveau nodig heeft. Politici kunnen deze handreiking gebruiken als leidraad in hun nieuwe politieke termijn.

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 maart 2014

Nieuwscategorieën