Handreiking onderwijszorgprofielen

In het kader van Passend Onderwijs zijn alle scholen straks verplicht om een onderwijszorgprofiel op te stellen. Een onderwijszorgprofiel geeft een omschrijving van de onderwijszorg die een individuele school biedt. Over dit onderwijszorgprofiel zal aan de eigen medezeggenschapsraad instemming worden gevraagd. De scholen kunnen zelf een onderwijszorgprofiel opstellen, maar ze kunnen ook gebruik maken van de instrumenten die de diverse onderwijsondersteunende organisaties aanbieden. Ook kunnen scholen ervoor kiezen om het onderwijszorgprofiel te gebruiken als een strategisch ontwikkelingsinstrument; ook hiervoor worden door de onderwijsondersteuners instrumenten en begeleidingstrajecten aangeboden.

Een snelle blik op de verschillende instrumenten laat zien dat ze niet allemaal dezelfde insteek kiezen. De sectorraden hebben daarom aan Penna Onderwijsadviseurs gevraagd om voor het primair onderwijs te komen tot een inventarisatie, analyse en beschrijving van de bestaande instrumenten. De PO-Raad onderkent het belang van een bij uw organisatie passend onderwijszorgprofiel en verwacht dat de handreiking u prima kan informeren en helpen bij de keuze voor uw onderwijszorgprofiel.

Deze handreiking is niet meer beschikbaar. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider passend onderwijs. 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 11 december 2013

Nieuwscategorieën