Handreiking ontwikkelingsperspectief beschikbaar

De PO-Raad heeft een handreiking gemaakt om scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs te ondersteunen in het opstellen van en werken met ontwikkelingsperspectieven (OPP). Klik hier voor de digitale versie van de publicatie.

Het primaire doel van het OPP is de ontwikkelingskansen van leerlingen te optimaliseren: het belang van de leerlingen staat voorop. In het ontwikkelingsperspectief beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan afstemmen op de behoefte van de leerling. En het laat zien waar de school samen met de leerling naartoe werkt als vervolgonderwijs.

De publicatie bestaat uit drie delen. Deel A vormt de basis van de handreiking. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten rondom het opstellen, uitvoeren, monitoren en evalueren van het ontwikkelingsperspectief. Deel B en C zijn bedoeld als achtergrondinformatie. Deel B gaat dieper in op een aantal onderwerpen die bij het gebruik van het ontwikkelingsperspectief een rol spelen. In deel C vindt u diverse praktijkvoorbeelden.

De Wet kwaliteit (v)so verplicht scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs met ingang

van 1 augustus 2013 om voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief vast te stellen. Ook in het nieuwe toetsingskader van de Inspectie staan de opbrengsten en het werken met ontwikkelingsperspectief meer centraal. Voor het reguliere basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het praktijkonderwijs vindt de invoering van het gebruik van een ontwikkelingsperspectief op 1 augustus 2014 plaats. De verplichting hiervoor is opgenomen in de wet Passend onderwijs.

Deze publicatie zal ook in gedrukte versie naar scholen worden verzonden. Over enkele weken verschijnt er ook een publicatie voor reguliere basisscholen.

 
Laatst gewijzigd: 
donderdag 4 juni 2015

Nieuwscategorieën