Handreiking ‘Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs’ beschikbaar

De PO-Raad heeft een handreiking gemaakt om scholen voor regulier basisonderwijs te ondersteunen in het opstellen van en werken met ontwikkelingsperspectieven (OPP). Klik hier voor de digitale versie van de publicatie.

Het primaire doel van het ontwikkelingsperspectief is de ontwikkelingskansen van leerlingen te optimaliseren: het belang van de leerlingen staat voorop. In het ontwikkelingsperspectief beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan afstemmen op de behoefte van de leerling. En het laat zien waar de school samen met de leerling naartoe werkt als vervolgonderwijs.

De Wet passend onderwijs verplicht reguliere basisscholen vanaf 1 augustus 2014 om een ontwikkelingsperspectief op te stellen voor alle leerlingen voor wie een beroep wordt gedaan op extra ondersteuning. Extra ondersteuning is daarbij gedefinieerd als alle ondersteuning die via het samenwerkingsverband loopt en waarvoor het samenwerkingsverband middelen toewijst. Ook voor leerlingen die binnen de basisondersteuning vallen, kan het soms echter wenselijk zijn een ontwikkelingsperspectief op te stellen.

De publicatie bestaat uit drie delen. Deel A vormt de basis van de handreiking. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten rondom het opstellen, uitvoeren, monitoren en evalueren van het ontwikkelingsperspectief. Deel B en C zijn bedoeld als achtergrondinformatie. Deel B gaat dieper in op een aantal onderwerpen die bij het gebruik van het ontwikkelingsperspectief een rol spelen. In deel C vindt u diverse praktijkvoorbeelden.

De handreiking ‘Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs’ wordt binnenkort ook in gedrukte vorm verzonden naar alle basisscholen en hun schoolbesturen. Eerder verscheen de handreiking ‘Ontwikkelingsperspectief in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs’.

Onwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Online lezen >>
Downloaden >>

Onwikkelingsperspectief in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs

Online lezen >>
Downloaden >>

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 februari 2015

Nieuwscategorieën