Handreiking Verbinding passend onderwijs en zorg voor jeugd geactualiseerd

PO-Raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben een handreiking opgesteld voor de stappen die gemeenten en onderwijs moeten zetten in de afstemming van passend onderwijs en zorg voor jeugd. Deze handreiking wordt voortdurend geactualiseerd en aangevuld met nieuwe onderwerpen. Actueel op dit moment:

  • Voortgang modelprocedure en planning OOGO Jeugd (op overeenstemming gericht overleg)
  • Aanpassing modelprocedure OOGO ondersteuningsplan
  • Nieuwe publicatie Kinderen en jongeren met een beperking van AWBZ naar Jeugdwet

Meer informatie

Lees de volledige Handreiking Verbinding passend onderwijs en zorg voor jeugd.

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 24 maart 2014

Nieuwscategorieën