Help de Overstapservice Onderwijs (OSO) verbeteren

Werkt u op één van de ruim 9000 scholen die zijn aangesloten op de Overstapservice Onderwijs (OSO), heeft u ervaring met OSO, en suggesties voor verbeteringen? Of heeft u OSO dit jaar om specifieke redenen nog niet gebruikt? Vul dan de enquête OSO 17/18 in en help OSO verbeteren.

Met OSO kunnen scholen leerlinggegevens eenvoudig digitaal overdragen op het moment dat een leerling overstapt naar een andere school; van PO naar VO, maar ook binnen het PO of VO. Jaarlijks worden OSO en de betrokken administratiesystemen aangepast op basis van suggesties van gebruikers en naar aanleiding van technologische- of andere ontwikkelingen.


Help OSO verbeteren

Uw ervaring helpt om OSO te verbeteren, bijvoorbeeld onderdelen als:

  • het proces van klaarzetten en/of ophalen van overstapdossiers,
  • de inhoud van het overstapdossier dat wordt overgedragen,
  • de gebruiksvriendelijkheid van uw leerlingadministratiesysteem (LAS) en/of Regionaal Platform (RP),
  • de ondersteuning vanuit OSO en de softwareleveranciers,
  • mogelijke andere belangrijke aspecten rond de overstap met OSO

Het invullen van de enquête kost u slechts 5 à 10 minuten. Ook als u geen gebruik heeft gemaakt van OSO, stellen we het zeer op prijs als u de vragenlijst invult. Deel deze enquête vooral met collega’s die ook willen helpen om OSO te verbeteren. De resultaten van dit jaarlijkse tevredenheidsonderzoek zullen worden gepubliceerd op de website van OSO. 

OSO is een initiatief van de PO-Raad en VO-raad en wordt uitgevoerd door Kennisnet.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 22 mei 2018

Nieuwscategorieën