Heroverweging overheidsuitgaven

Door de economische crisis ziet het kabinet zich genoodzaakt te snijden in overheidsuitgaven. Inmiddels zijn verschillende werkgroepen aan het werk gezet om voorstellen voor te bereiden voor grote bezuinigingen.

Voor ons zijn twee werkgroepen van belang: de ene houdt zich bezig met kinderopvang, de andere met de arbeidsproductiviteit van het onderwijs. De werkgroepen rapporteren begin april 2010.

De PO-Raad wil nadrukkelijk invloed uitoefenen op de publieke discussie die zal ontstaan over de voorstellen van de werkgroepen. We bereiden ons voor op een manifest dat de volgende strekking heeft:

  • het po is voor kinderen het fundament voor hun latere leven,
  • investeren in onderwijs is investeren in de samenleving; deze investeringen verdienen zichzelf terug,
  • het po wil graag maximale onderwijskwaliteit leveren, maar wij hebben dan wel de middelen nodig om dat te kunnen bieden.

Wij willen in gesprek gaan met allerhande organisaties en personen om een dergelijk manifest uit te werken. Via onze website en nieuwsbrief informeren we u nader.

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën