Het Jonge kind - Een portret van Stichting Bijzonderwijs in Amsterdam

In de media en politiek is volop aandacht voor het jonge kind. Voor schoolbesturen is het al langer een veel besproken en belangrijk onderwerp. Aandacht gaat onder meer uit naar vroegschoolse educatie. Die is belangrijk om taalachterstanden bij kinderen al op jonge leeftijd zoveel mogelijk te voorkomen. Het goed organiseren ervan is alleen zo makkelijk niet. De PO-Raad neemt regelmatig een kijkje achter de schermen bij scholen en hun besturen die voortvarend werken aan het voorkomen van achterstanden en spreekt met andere betrokkenen. Hun verhalen zijn verwerkt in­ de serie ‘Het jonge kind’.

Het laatste artikel in de serie vertelt het verhaal van de Stichting Bijzonderwijs in Amsterdam. Alle scholen van de stichting hebben een peuterspeelzaal inpandig. Directeur-bestuurder Harry Dobbelaar vertelt hoe hij VVE op zijn zeven scholen organiseert.

Dit verhaal is geschreven door Oberon.

Serie Het jonge kind

Dit artikel behoort tot de serie Het jonge kind, een reeks verhalen over vroegschoolse educatie. Die is belangrijk om taalachterstanden bij kinderen al op jonge leeftijd zoveel mogelijk te voorkomen. Het goed organiseren ervan is alleen zo makkelijk niet. De PO-Raad neemt daarom regelmatig een kijkje achter de schermen bij scholen en hun besturen die voortvarend werken aan het voorkomen van achterstanden en spreekt met andere betrokkenen.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 28 januari 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën