Het jonge kind - Masterclasses voor opbrengstgericht werken in kleutergroepen

Met masterclasses voor kleuterleerkrachten zet School aan Zet specifiek in op opbrengstgericht werken in de groepen 1 en 2. Schoolbestuurder Anja Hagedoorn van Panta Rhei: ,,Wij streven naar een doorgaande ontwikkelingslijn van groep 1 tot en met groep 8. Dat kan niet zonder gerichte aandacht voor het kleuteronderwijs.''

Dit artikel maakt deel uit van de serie 'Het jonge kind'. Daarin wordt aandacht besteed aan vroegschoolse educatie. Die is belangrijk om taalachterstanden bij kinderen al op jonge leeftijd zoveel mogelijk te voorkomen. Het goed organiseren ervan is alleen zo makkelijk niet. De PO-Raad neemt regelmatig een kijkje achter de schermen bij scholen en hun besturen die voortvarend werken aan het voorkomen van achterstanden en spreekt met andere betrokkenen. Hun verhalen zijn verwerkt in de serie 'Het jonge kind’


Het artikel is geschreven door Irene Hemels.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 mei 2014

Nieuwscategorieën