Het Jonge Kind - Portret van SKBO in Oss

jonge kind deel 10In de media en politiek is volop aandacht voor het jonge kind. Voor schoolbesturen is het al langer een veel besproken en belangrijk onderwerp.  Aandacht gaat onder meer uit naar vroegschoolse educatie. Die is belangrijk om taalachterstanden bij kinderen al op jonge leeftijd zoveel mogelijk te voorkomen. Het goed organiseren ervan is alleen zo makkelijk niet. De PO-Raad neemt regelmatig een kijkje achter de schermen bij scholen en hun besturen die voortvarend werken aan het voorkomen van achterstanden en spreekt met andere betrokkenen. Hun verhalen zijn verwerkt in­ de serie ‘Het jonge kind’.

Dit artikel vertelt het verhaal van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Oss (SKBO). In Oss werken schoolbesturen en gemeente samen aan vroeg- en voorschoolse educatie. Taalbeleid speelt een belangrijke rol in die samenwerking. Daarom is het Taalexpertisecentrum onderwijskansen en VVE (TOV) opgericht. ,,Het TOV is een typisch voorbeeld van hoe we met elkaar willen samenwerken. Deze samenwerking start vanuit een gemeenschappelijk belang, namelijk goed onderwijs voor de kinderen in Oss. Waarbij ieder bestuur de ruimte heeft om zelf invulling te geven aan de gemaakte afspraken”, vertelt Jan van den Heuvel, beleidsmedewerker bij SKBO.

Dit verhaal is geschreven door Oberon.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 28 januari 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën