Het Jonge kind - Portret van Stichting Prodas

In de media en politiek is de laatste tijd volop aandacht voor het jonge kind. Voor schoolbesturen is het al langer een veel besproken en belangrijk onderwerp.  Aandacht gaat onder meer uit naar vroegschoolse educatie. Die is belangrijk om taalachterstanden bij kinderen al op jonge leeftijd zoveel mogelijk te voorkomen. Het goed organiseren ervan is alleen zo makkelijk niet. De PO-Raad neemt regelmatig een kijkje achter de schermen bij scholen en hun besturen die voortvarend werken aan het voorkomen van achterstanden en spreekt met andere betrokkenen. Hun verhalen zijn verwerkt in­ de serie ‘Het jonge kind’.

In dit verhaal vertelt Roosje Verhees hoe zij haar werk als manager bij Nulvier Kinderopvang combineert met haar werk als manager 0-12 jaar op het bestuurskantoor van Stichting Prodas. Die combinatie brengt voordelen voor de kinderen en leerlingen met zich mee.

Een portret van Stichting Prodas in Deurne, Asten en Somerenis geschreven door Oberon. 


Laatst gewijzigd: 
woensdag 17 september 2014

Nieuwscategorieën