Het Onderwijs Café: Elk talent beter benut!

Op woensdag 31 maart organiseren PO-Raad, VO-raad en AVS om 16.30 uur Het Onderwijs Café in Studio Dudok, Hofweg 1a, Den Haag. Politici en betrokkenen praten over het beter benutten van alle talenten in het onderwijs. U kunt zich aanmelden om dit debat bij te wonen via www.hetonderwijscafe.nl.

Het thema van Het Onderwijs Café is deze keer: Elk talent beter benut – van ondermaats naar excellent. Het gesprek gaat over zeer zwakke scholen en wat er nodig is om ze de wereld uit te helpen. In het panel zitten onder andere de Tweede Kamerleden Jan Jacob van Dijk (CDA) en Marianne Besselink (PvdA).

Nederland heeft de ambitie om het onderwijs tot de top 5 van de wereld te laten behoren. En terecht, want onderwijs is een investering in de economie en samenleving. Het onderwijs staat daarmee voor de uitdaging om elk talent in Nederland veel beter te benutten. In ieder geval moet de basiskwaliteit van elke school op orde zijn. Alle leerlingen moeten het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben. Daarom zetten primair en voortgezet onderwijs zich in om te voorkomen dat scholen zwak worden en ervoor te zorgen dat er geen ‘zeer zwakke scholen’ meer zijn.

In dit onderwijscafé gaan we graag met u in gesprek over de ontwikkeling van zeer zwakke scholen. Is het reëel dat er aan het einde van de nieuwe kabinetsperiode in 2014 geen zeer zwakke scholen meer zijn? Moeten we zeer zwakke scholen sluiten, of moet er juist extra in geïnvesteerd worden om de onderwijskwaliteit weer op peil te krijgen? En wat kunnen we doen om te voorkomen dat scholen zeer zwak worden? Is een early warning system mogelijk? Wat kunnen zeer zwakke scholen leren van hun sterke broeders? En wat kunnen onderwijsveld en politiek doen om alle scholen sterk te krijgen?

Het Onderwijs Café is een initiatief van PO-Raad, VO-raad en AVS. Hier gaan politici, beleids- en opiniemakers en met vertegenwoordigers van het veld in een politiek café met elkaar in gesprek en debat. In Het Onderwijs Café komen onderwijsactualiteiten aan bod – het nieuws van de dag – en wordt één langetermijnthema dat zowel primair als voortgezet onderwijs raakt, uitgelicht. Dit alles in een dynamische setting met actieve deelname van het publiek.

Het debat ‘Elk talent beter benut – van ondermaats naar excellent’ is voor iedereen vrij toegankelijk. Inloop vanaf 16.00u, start debat om 16.30u. Na afloop is er een gratis borrel. We verzoeken u vriendelijk u aan te melden via www.hetonderwijscafe.nl.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 9 februari 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën