Hoe krijg je sport en bewegen de school in? Lees en praat mee!

Van de schoolleiding op basisscholen vindt 82 procent bewegen en sport op school belangrijk. Slechts 43 procent van de scholen voert er ook daadwerkelijk gericht beleid op. Dat betekent dat er groot verschil is tussen theorie en praktijk. In het artikel 'Een structurele plek voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl in het schoolbeleid', vertellen vijf schoolbestuurders uit het basisonderwijs waarom zij inzetten op sport, bewegen en een gezonde leefstijl en wat het hen oplevert. 

,,Bewegingsarmoede onder jonge kinderen is een aantoonbare bedreiging voor onze samenleving en dus ook voor onze scholen'', zegt Wim Ludeke, algemeen bestuurder van de PO-Raad in het artikel. ,,Ik vind dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Wil je complete en gezonde kinderen afleveren, dan hoort daar een nadrukkelijker plaats voor bewegen in het curriculum bij.”

Lees het hele artikel voor nog meer beweegredenen, oplossingen en tips en adviezen en vertel ons daaronder wat u ervan vindt! 

Aan de slag

Wilt u op uw eigen school aan de slag met sport, bewegen en een gezonde leefstijl? Vanaf dit najaar kunt u hier (financiële) ondersteuning aanvragen om aan de slag te gaan met Gezonde Schoolbeleid en gezondheidsbevorderende activiteiten en/of een vignet Gezonde School aan te vragen.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 7 juni 2013

Nieuwscategorieën