Hoe rijk is mijn bestuur?

Op maandag 11 mei jl organiseerde de AOb een discussiebijeenkomst over de spaarzin van de schoolbesturen in het PO en VO, onder de titel: Hoe rijk is mijn schoolbestuur? Sinds 2003 publiceert de AOb in het Onderwijsblad artikelen over het feit dat schoolbesturen geld op de plank laten liggen, terwijl dat in het onderwijs geïnvesteerd zou moeten worden. De PO-Raad was ook op de discussiebijeenkomst aanwezig. De PO-Raad wees er op dat geld dat voor onderwijs bestemd is, ook aan onderwijs uitgegeven moet worden. Maar de conclusie dat er ten onrechte gespaard wordt, deelt de PO-Raad niet.

De PO-Raad heeft de AOb en de andere bonden uitgenodigd om samen goed naar de cijfers te kijken. Wellicht kunnen we overeenstemming bereiken over de interpretatie van de gegevens. Het rapport van de commissie Don, dat nog voor de vakantie wordt verwacht, kan daarbij van dienst zijn. Daarnaast is de vraag of schoolbesturen een goed beeld hebben van de risico's die ze lopen. Dat kan een reden zijn voor ruime reserveringen. De PO-Raad wil in het najaar meer aandacht besteden aan de professionalisering van de financiële functie bij schoolbesturen. Zie de bijlage voor verdere onderbouwing van ons standpunt.

Bijlage (PDF)>>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën