Hoorzittingen Passend Onderwijs

Vandaag is de PO-Raad, met de overige sectorraden en vak- en ouderorganisaties, gehoord door de Tweede Kamer naar aanleiding van de beleidsbrief Passend Onderwijs. Vorige week zijn al diverse deskundigen en onderzoekers gehoord, vrijdag spreekt de Kamer met besturen, schoolleiders en leraren.

De PO-Raad heeft de Kamer laten weten dat er momenteel volop het gesprek met de leden wordt gevoerd. Dit gebeurt via de ledenraadplegingen door heel het land. Daarnaast heeft de PO-Raad aangegeven dat het landelijk referentiekader geen knellend keurslijf moet worden en geen onnodige bureaucratie moet opleveren. Het moet wel een instrument zijn waarin duidelijk staat wat er tenminste allemaal geregeld moet worden, zodat dit voor besturen, leraren en ouders duidelijk is. De scholen gaan zelf over hoe dit alles geregeld moet worden. Over het budgettair kader heeft de PO-Raad nogmaals een voorbehoud gemaakt. De PO-Raad is van mening dat we als sector Primair onderwijs wel beter inzichtelijk moeten maken hoe de zorgmiddelen worden ingezet, pas dan weten we ook op basis van die verantwoording of de middelen voldoende zijn. Tenslotte heeft de PO-Raad wederom benadrukt dat de opgebouwde expertise in het SO een stevige plek moet behouden binnen de nieuwe koers.

U kunt nog meepraten over Passend onderwijs in de verschillende raadplegingen die nog georganiseerd zijn.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën