Hulp bij omgaan krimp nog tot 31 mei aan te vragen

Schoolbesturen die hulp kunnen gebruiken bij het omgaan met de daling van het aantal leerlingen, kunnen nog enkele dagen bekostiging aanvragen voor het aanstellen van een regionale procesbegeleider. Deze procesbegeleider helpt schoolbesturen, gemeenten en andere belanghebbenden samen te werken zodat het onderwijsaanbod in die regio toekomstbestendig blijft.

De aanvraag voor de tweede trance van het aanbod moet op 31 mei binnen zijn bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Tussen 31 mei en 1 januari 2016 kunnen opnieuw aanvragen worden gedaan.

Voor meer informatie en eisen aan de aanvraag, is de website van DUO te raadplegen.

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2020

Nieuwscategorieën