Huub van Blijswijk trekt zich terug als AB-lid PO-Raad

Met het oog op een goede start in zijn nieuwe functie bij BOOR in Rotterdam heeft Huub van Blijswijk aangegeven zich terug te trekken als lid van het Algemeen Bestuur van de PO-Raad. Hij begint op 1 augustus van dit jaar als voorzitter van het dagelijks bestuur van de stichting BOOR en wil om die reden zijn huidige nevenfuncties afbouwen. Het bestuur van de PO-Raad betreurt het dat Huub van Blijswijk zich terugtrekt als AB-lid, maar heeft alle begrip voor zijn keuze. 

Het bestuur van de PO-Raad streeft ernaar de ontstane vacature zo snel mogelijk in te vullen. De commissie Werving en Selectie AB-leden, bestaande uit Thea Meijer, René van Harten en Loek van der Kroon, is bereid gevonden een voordracht voor een AB-lid aan het bestuur van de PO-Raad te doen. Het bestuur kan deze kandidaat vervolgens voor benoeming voordragen aan de ALV op 6 juni 2013.

Vanaf 1 april jl. bestaat het bestuur van de PO-Raad uit een tweehoofdig Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur van negen leden.  Meer informatie over de samenstelling van het bestuur treft u hier.

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 18 april 2013

Nieuwscategorieën