ICS stuurt voorbarige informatie

Door ICS-adviseurs is een informatiebrochure rondgestuurd m.b.t. het beschikbaar komen van subsidiegelden voor de verbetering van het binnenklimaat. Daarbij wordt door ICS een aantal hoofdcriteria genoemd, waaraan de aanvragen moeten voldoen.

Op dit moment is nog onduidelijk hoe de regeling eruit gaat zien. Ook is nog niet duidelijk waarvoor de extra middelen die in het kader van de crisismaatregelen beschikbaar komen exact bestemd zijn. In het kabinetsplan wordt gesproken van “bouw en onderhoud”. Onduidelijk is ook nog hoe de middelen over het PO en VO worden verdeeld en of de middelen – of een deel daarvan – aan gemeente dan wel schoolbestuur worden uitgekeerd. De mailing van ICS is dan ook op dit moment voorbarig.

Wij adviseren onze leden te wachten op de publicatie van een regeling om op basis daarvan keuzes te maken. Zodra er meer bekend is zullen wij via onze nieuwsbrieven en de website de nodige informatie verstrekken.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën