Iedereen kan leren rekenen

Alle kinderen kunnen leren rekenen. Het is vooral de manier waarop het rekenonderwijs wordt gegeven, die bepaalt hoe succesvol leerlingen zijn. Met de brochure ‘Iedereen kan leren rekenen’ biedt het Projectbureau Kwaliteit van de PO-Raad scholen houvast om hun rekenonderwijs te verbeteren.

De prestaties van rekenen/wiskunde staan de laatste jaren onder druk. Daar valt iets aan te doen. Door concrete doelen te stellen, voldoende tijd aan rekenen te besteden, goed uit te leggen en rekenproblemen tijdig te signaleren. Aldus rekenspecialist Gert Gelderblom in de brochure ‘Iedereen kan leren rekenen’.
In deze brochure staan per schooljaar de belangrijkste aandachtspunten voor goed rekenonderwijs op een rij: ‘Start elke rekenles met een automatiseringsoefening van 5 à 10 minuten.’ en ‘Aan het einde van groep 5 zijn de tafels van vermenigvuldiging geautomatiseerd’.

Zwakke rekenaars

Naast concrete doelen per leerjaar krijgen scholen het dringende advies rekenproblemen tijdig te signaleren en in te grijpen. ‘Hoe eerder hiaten in de ontwikkeling worden opgespoord en verholpen, des te kleiner de kans dat een kind rekenproblemen krijgt. Laat zwakke rekenaars niet in eigen tempo door de methode gaan. Geef juist extra instructie en oefening. Zo kunnen leerkrachten voorkomen dat rekenproblemen groter worden en een leerling gedemotiveerd raakt.’

Deskundigen

Voor deze uitgave raadpleegde Projectbureau Kwaliteit dertien deskundigen voor ‘Iedereen kan leren rekenen’. Deze experts volgen ook de zogenoemde rekenpilots, die dit jaar zijn gestart. Hierin werken ruim 400 scholen in het (speciaal) basisonderwijs samen om met behulp van bewezen aanpakken hun rekenonderwijs te verbeteren. Tegelijkertijd ontwikkelen zij nieuwe kennis over de wijze waarop het rekenonderwijs kan worden verbeterd.

Twintig pagina’s
De nieuwste uitgave van Projectbureau Kwaliteit is een standaardwerkje van slechts twintig pagina’s. Leerkrachten, schoolleiders, pabo-studenten en intern begeleiders lezen het in een uurtje uit, nemen het makkelijk mee in hun tas en kunnen er jarenlang hun voordeel - lees: het voordeel van de leerlingen - mee doen.

Rekendag

Het Projectbureau Kwaliteit (PK) werkt onder verantwoordelijkheid van de PO-Raad op verschillende manieren aan het verbeteren van het rekenonderwijs. De opbrengsten zijn voor iedereen beschikbaar via www.rekenpilots.nl. Op 25 maart wordt in Lunteren tijdens de driedaagse conferentie ‘In gesprek over de onderwijspraktijk’ een speciale rekendag georganiseerd. Aparte aanmelding hiervoor is mogelijk.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 14 maart 2016

Trefwoorden

Nieuwscategorieën