Impact van onderwijsinspecties op verbetering van scholen

Schoolbesturen die sinds 2007 een inspectiebezoek hebben gehad, geven aan veranderingen in hun sturing op de onderwijskwaliteit te hebben doorgevoerd. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente. Tevens geven de schoolbestuurders aan na het bezoek meer gegevens te hebben verzameld over de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Schoolbesturen die een inspectiebezoek hebben gehad tijdens het vorige schooljaar scoren iets hoger op de mate waarin zij investeren in de professionele ontwikkeling van leerkrachten en directies in hun scholen.

Op verzoek van de PO-Raad zijn niet alleen de schoolleiders en leerkrachten bevraagd over de effectiviteit van het Inspectietoezicht in relatie tot de kwaliteit van het onderwijs, maar zijn ook de schoolbesturen benaderd. Eerder werden de resultaten naar aanleiding van het onderzoek onder leraren en schoolleiders al bekend gemaakt. Meer informatie vindt u op de website van het onderzoek.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 5 juni 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën